home
Feestcomité Koolkerke

"EENS KOOLKERKENAAR, ALTIJD KOOLKERKENAAR"
Dit is ons motto!
In ons dorp is heel wat te beleven.
En dat willen wij met u delen.
Het feestcomité staat klaar voor de Koolkerkenaren.
Wij feesten, vieren, herdenken en helpen.
Wij willen de brug zijn tussen alle verenigingen.
Je kunt op ons rekenen!!!

NIEUW___NIEUW___ NIEUW___NIEUW___NIEUW

ROMMELMARKT EDITIE 2020 / VERNIEUWD!!!

Hierbij de info voor onze rommelmarkt voor 2020
·         Wanneer? 28 juni 2020 vanaf 6.30u. tot 17.30 u
·         Wie? Feestcomité Koolkerke
·         Waar? 8000 Koolkerke (Brugge) centrum – Brugse Steenweg – Warmoezenierstraat  Arendstraat
·         180 exposanten
·         Kostprijs
         *particulieren 9 euro voor standplaats van circa 5 meter
         *handelaars 18 euro voor standplaats van circa 5 meter
   ·         Inschrijven kan via de gloednieuwe rommelmarkt-website:

https://rommelmarkt.koolkerke.eu 

 !!Eerste inschrijvingsronde :Voor de mensen woonachtig op het parcours     (uitnodiging en richtlijnen kreeg u via de info in uw brievenbus)

!!Tweede inschrijvingsronde :Voor de andere mensen

            Contact: rommelmarkt@koolkerke.eu

---------------------------------------------------------------

REGLEMENT :  GROTE ROMMEL- EN BROCANTEMARKT
t.g.v. Koolkerke-kermis

(op de voetpaden van de Arendstraat, Brugse Steenweg en
de Warmoezenierstraat te Koolkerke-Brugge)

De rommelmarkt gaat door op kermiszondag en wordt ingericht door de feitelijke vereniging “Feestcomité Koolkerke”.

1. De standen worden voor verhuur aan het publiek aangeboden via de website https://rommelmarkt.koolkerke.eu .

2. Uw betaling is geen borg en blijft verworven door het feestcomité.

3. De reservatie is pas definitief als u onze bevestigingsmail heeft ontvangen. Bij niet betaling mag u de markt als standhouder niet betreden.

4. In de bevestigingsmail wordt uw standnummer vermeld. Gelieve deze mail mee te brengen wanneer u zich aanmeldt. De organisatoren behouden zich steeds het recht voor om dit standnummer te wijzigen als de omstandigheden dit noodzaken.

5. Aanmelden kan tussen 6:30 uur ‘s morgens tot 9:00 uur. Standen waarvoor ingeschreven is en die niet ingenomen worden voor 09.00 uur  ‘s morgens zullen door de organisatie worden her toegekend. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.

6. Kandidaten die niet ingeschreven hebben kunnen uitzonderlijk een standplaats bekomen indien er nog beschikbare ruimte is. Ze mogen een plaats innemen na toestemming en betaling aan één van de inrichters.

7. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder(s) aan derden toegebracht, met inbegrip van roerende of onroerende goederen. Er mag tevens geen schade worden toegebracht aan gevels, bomen of planten.

8. De standen worden ontruimd vanaf 17 uur en worden uiterlijk om 18 uur gesloten. Bijgevolg moeten de standen om 18 uur volledig ontruimd zijn  zodanig dat alle wegverkeer vanaf 18 uur normaal kan verlopen. Tijdens het laden en/of lossen zal de deelnemer er over waken dat zijn voertuig geen hindernis vormt voor andere deelnemers en/of voor het doorgaand verkeer en/of de hulpdiensten.

9. De wagen mag bij de stand geparkeerd worden indien er hiervoor toestemming is vanwege de inrichter en  dit op een correcte wijze gebeurt  met respect voor de vrije doorgang voor hulpdiensten en politie.  De standplaats moet groot genoeg zijn om de wagen te plaatsen. Indien aan deze voorwaarden voldaan is kan de wagen eventueel geplaatst worden in de Brugse Steenweg aan de oneven nummers en aan de Arendstraat 25.

10. De bewoners hebben voorrang wat betreft de toewijzing van de standplaats voor hun woning. Bij gebrek aan een staanplaats voor hun woning hebben zij voorrang wat betreft de toewijzing van de beschikbare standplaatsen. Indien er meerdere aanvragen zijn voor eenzelfde standplaats (bijvoorbeeld door de bewoners van de verschillende verdiepingen van eenzelfde gebouw) dan zal de toewijzing geschieden door de marktleiding in volgorde van de aanvragen en betaling . Er wordt voor de bewoners steeds een doorgang voorzien van circa 1 meter.

11. Het is verboden op de rommelmarkt volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden :

· Voedingsmiddelen als frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, belegde broodjes, dranken, enz. mogen niet verkocht worden.  Voor verenigingen kan hier, na voorafgaandelijk akkoord vanwege de organisatoren, een uitzondering op verleend worden.

· Levende dieren, kopie van Cd’s en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare markten verboden is.

· Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edele metalen, gesteente, wapens en onderdelen van wapens, munitie, medische apparatuur, rookwaren en andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (wetgeving op ambulante handel.)

· Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn. Goederen, die strijdig met dit artikel aangeboden worden, zullen door de inrichters verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt.

· Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld

12. Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmiddelen terug meegenomen door de deelnemer. Iedere deelnemer verlaat zijn /haar standplaats in nette en propere omstandigheden. Elke inbreuk hierop kan beschouwd worden als sluikstorten

13. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van de inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de stand vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelname kosten, noch enige andere vergoeding voorzien.

14. De inrichters staan in voor het toezicht en de naleving van dit reglement

15. Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meeste gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien.

16. Het is verboden om muziek te spelen of te laten spelen op uw stand. Bij inbreuk kunnen auteursorganisaties dit op u verhalen. De organisatie kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

17. Onvoorziene omstandigheden worden door de raad van het inrichtend comité behandeld.

18. De inrichtende vereniging is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, heirkracht, enz.

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

COOLKERKENOARE

Wegens het grote succes van vorig jaar werd voor het feestcomité opnieuw een nieuwe voorraad Coolkerkenoare gebrouwd. De lokale brouwer ‘Fort Lapin’ waakt over de kwaliteit van dit unieke bier.
COOLKERKENOARE nu ook met speciaal glas ! Om het met de woorden van de ilustere bierkenner Sofie Van Rafelghem te zeggen: “Dit 8 graden speciaalbier geurt naar koriander en heeft een fruitige toets. “Het is een geslaagde tripel waar Koolkerke trots op mag zijn.”

De Coolkerkenoare is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

Pakket van 4 flesjes € 8,00
pakket van 3 flesjes + 1 glas € 9,00
pakket van 6 flessen € 12,00
pakket van 5 flesjes + 1 glas € 13,00
doos van 24 flesjes € 35,00
glas Coolkerkenoare € 3,00
2 flessen Coolkerkenoare 75 cl + 1 glas € 14,00
Geïnteresseerd?
Bestellen kan via mail naar monique.lapere@skynet.be.

Zilveren jubileum voor voorzitter Maurice
Maurice De Grande neemt na 25 jaar afscheid als voorzitter van het Koolkerkse
Feestcomité. Als je moet zoeken naar één van de bedrijvigste mensen op het vlak van politiek en verenigingsleven in Koolkerke dan is het wel Maurice De
Grande.
Als ingeweken Oostkerkenaar vond hij snel zijn weg naar de politiek. In 1965 werd hij als 32-jarige eerste schepen en een jaar erna kreeg hij zijn benoeming als burgemeester.
Als nieuweling in de politiek zag Maurice het belang van het bestaan van een erkend feestcomité. Onder zijn impuls zag het officiële Koolkerkse feestcomité op 14 september 1965 het levenslicht.
Pas na zijn politieke carrière, begin 1992, startte hij als voorzitter van het toen grondig vernieuwde comité. Hij miste zijn debuut niet als voorzitter en was telkens aanwezig op de verschillende evenementen in de gemeente.
Onder zijn voorzitterschap werden tal van activiteiten ontplooid. Meest opmerkelijk zijn de jaarlijkse gemeentefeesten met zijn succesvolle rommelmarkt.
En in oktober is er dan de griezelige halloweenhappening die zowel de kinderen als hun ouders bekoort. De jaarlijkse herdenking van de Grote Oorlog mag zeker één van zijn verwezenlijkingen worden genoemd. Met het najaar van 2016 rondt Maurice precies de kaap van 25 jaren voorzitterschap en dit wil het Koolkerkse Feestcomité niet zomaar laten voorbijgaan. Hij werd op zaterdag 17 september 2016 ter gelegenheid van het feest van de Vriendenkring van het Feestcomité samen met zijn echtgenote Rosa Viaene in de bloemetjes gezet. We nemen echter nog geen afscheid van Maurice gezien hij vanaf heden onze nieuwe erevoorzitter wordt.
Bedankt voor je schitterende engagement voor onze gemeente!

(Geert Van Mulders)

   

-------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------

Uitstap met het feestcomité naar de Westhoek.

--------------------------------------------------------------------------

Contact
Feestcomité Koolkerke vzw
Dorpsmolenstraat 4
8000 Koolkerke
Tel: 050 57 51 54
brigitteblauwet@gmail.com
Contacteer ons
Facebook
Deze website werd mede mogelijk gemaakt door:
Website by Stubborn